OFICIUL de CADASTRU si PUBLICITATE IMOBILIARA TULCEA                      Anunt mutare sediu OCPI Tulcea
                                                                                                                                 Anunt concurs Proba scrisa Rezultat

Programul National de Cadastru si Carte Funciara                                            Anunturi angajari PNCCF      Admisi

Anunt angajare registrator de carte funciara PNCCF
Anunt de promovare a personalului contractual

                                                                                  Anunt inchiriere spatiu

PROGRAM DE RELATII CU PUBLICUL

LUNI,MARTI,JOI,VINERI   :  8:00 - 16:00
MIERCURI    :                       8:00 - 18:30                                                     Informatii utile
                                                                                                                      Informatii publice

PROGRAM REGISTRATURA                                                                                          Informatii autorizati
                                                                                                                                
LUNI-VINERI:  08:30 - 14:00 - Inregistrari cereri
LUNI-VINERI:  11:00 - 16:00 - Eliberari documente

PROGRAM SPECIAL DE LUCRU CU EXPERTII JUDICIARI IN SPECIALITATEA TOPOGRAFIE , CADASTRU SI GEODEZIE

LUNI : orele 10:00 - 12:00

PROGRAM DE AUDIENTE

Locul de desfasurare audiente: SALA DE SEDINTE
Nr. de telefon la care se face programarea : 0240/ 511486

DIRECTOR                 - jr. SERPESCU EMILIA-GIANINA: VINERI, orele 14:00 - 16:00
INGINER SEF             - ing. LAZAR VICTORIA: MIERCURI, orele 10:00 - 12:00
REGISTRATOR SEF - jr.SERPESCU EMILIA-GIANINA : VINERI ,orele 10:00 - 12:00

Programul privind controlul persoanelor juridice autorizate de catre ANCPI pentru anii 2014-2015
la nivelul judetului TULCEA

Programul privind controlul persoanelor juridice autorizate pentru anii 2014-2015

Programul privind controlul persoanelor fizice autorizate pentru anii 2014-2015

PLANUL privind masurile stabilite pentru limitarea efectelor si pagubelor provocate de inundatii la
nivelul judetului TULCEA

MASURI vitale pentru situatii de urgenta

DECLARATII de avere si interese